anketirai.com
За да рекламирате в anketirai.com, е необходимо да изпратите банер, като към него има линк за Вашия сайт - зависи какво ще рекламирате (продукт или услуга). Максимален размер на банера - 200 x 200 пиксела.
Ще се появява на всяка анкета по произволен ред. Местоположението може да бъде от ляво или от дясно на анкетата.
Продължителността на показване на рекламата избирате Вие!

При интерес от Ваша страна да рекламирате в anketirai.com, както и за въпроси, свързани с цена, пишете на: info@anketirai.com