Полезни софтуерни продукти:

Сейф за пароли


Конвертор за мерни единици


Генератор на пароли


Десктоп часовник


Зрителен тест (тест за зрителна способност)


Игра 15


Судоку