Как си поръчвате в кафенето?
ВОТ:
Избирам от менюто
2
Поръчвам каквото си е поръчал другия
1
Оглеждам другите маси и поръчвам като тях
0
Винаги поръчвам едно и също
1
Затруднявам се в избора, каквото ми препоръчат
0
Според цената
0