Каква е Вашата възраст?
ВОТ:
14-18 г
2
18-25 г
1
25-35 г
2
35-45 г
2
45-55 г
1
55-65 г
0
Над 65 г
0