Какво е работното ви време?
ВОТ:
Строго фиксирано
2
Плаващо
4
Сутрин ако мога, вечер до когато мога
1