Какво ползвате за комуникация на смартфона?
ВОТ:
SMS
0
Viber
4
WhatsApp
0
Messenger
2
Друго
1