Има ли значение полът за успех на работата?
ВОТ:
За мъжете е по-лесно
3
Винаги красивите жени успяват по-лесно
3
Зависи каква е работата
5
Полът не е от особено значение
2
Винаги зависи от компетенциите на служителя
1
50 на 50
1