От къде най-често научавате новините?
ВОТ:
Интернет
1
Социални мрежи
1
Телевизия
0
Радио
0
Печатни издания
0
Не се интересувам от новини
1