ЗА или ПРОТИВ отпадането на трудовите книжки?
ВОТ:
Да, трябва да отпаднат
1
Не, трябва да останат
1
Не мога да преценя
0