За или Против казармата?
ВОТ:
Трябва да има казарма
5
Не
4
Не знам
0