Какво правите ако получите покана за приятелство от непознат?
ВОТ:
Приемам
6
Не я приемам
2
Изтривам поканата
0
Блокирам потребителя
0