Взимате ли допълнителни бонуси за празниците?
ВОТ:
Да
0
Не
0
Бонуси взимам, но не празнични
0