anketirai.com
За да рекламирате в anketirai.com, е необходимо да изпратите банер, като към него има линк за Вашия сайт - зависи какво ще рекламирате (продукт или услуга). Максимален размер на банера - 200 x 200 пиксела.
Ще се появява на всяка анкета по произволен ред. Местоположението може да бъде от ляво или от дясно на анкетата.
Продължителността на показване на рекламата избирате Вие!

При интерес от Ваша страна да рекламирате в anketirai.com, както и за въпроси, свързани с цена, пишете на: info@anketirai.com

Може да публикувате анкета с комерсиална цел (платено проучване), на която вота е скрит от потребителите!
Изключение правят: споменаване на продукти, произвеждани от фирми в България; споменаване на конкретна фирма в заглавието на анкета; имена на политици и други популярни личности;
За да публикувате анкета с комерсиална цел, трябва да се регистрирате: Регистрация