Кое твърдение според Вас е вярно?
ВОТ:
Земята е ПЛОСКА
4
Земята е КЪЛБО
16
Не мога да преценя
1
Не ме интересува
2